Cjelodnevni integrirani program ranog učenja engleskog jezika

Posebni cjelodnevni desetsatni program ranog učenja engleskog jezika se provodi u skupini „Cookies“ (Dunjevac 15).
Program se ostvaruje kroz usklađeno djelovanje s individualnim potrebama i interesom svakog djeteta te se obogaćuju specifičnim zadaćama za rano usvajanje engleskog jezika kroz situacijsko učenje.

Bitne zadaće ovog programa su:
 • poticati interes djeteta za engleskim jezikom
 • pobuditi djetetovu osjetljivost za stranim jezikom
 • razvijati jezične vještine slušanja stranog fonološkog sustava uz oponašanje tonova i zvukova glasa
 • njegovati pravilan izgovor, ritam i intonaciju
 • razvijati vještinu izražavanja govorom, pjesmom, pokretom, likovnim i istraživalačkim aktivnostima – sve kroz igru
 • usvajati osnovni jezični rječnik i jezične strukture komunikacijskim sadržajima u igri svakodnevnim aktivnostima te u spontanoj interakciji
 • razvijati osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u izražavanju na stranom jeziku
 • postupno uvoditi dijete u svijet druge kulture i civilizacije
 • osposobljavati dijete za razumijevanje kulturne i jezične raznolikosti Europe i svijeta
 • pobuditi želju kod djeteta koje uči strani jezik za upoznavanjem svojih vršnjaka iz onih zemalja čiji jezik ono uči, odnosno poticati međukulturalno razumijevanje i komunikaciju djece s drugim subjektima u odgojno-obrazovnoj ustanovi, kao i onima izvan nje
 • utemeljiti kvalitetnu osnovu za daljnji nastavak učenja stranog jezika i pridonijeti podizanju kvalitete življenja budućih građana svijeta.
 

Ispiši stranicu