Kutić pedagoginja

Dobro došli u kutić pedagoga!
 
U  Dječjem vrtiću „Šumska jagoda“ rade pedagoginje Sanda Barić i Martina Fištrek (zamjena za Milu Šimić Brnadić).
 
Na početku Vam želimo predstaviti našu radnu ulogu:
 
Pedagog je stručni suradnik u vrtiću i dio je stručnog tima. Djeluje na svim lokacijama vrtića, prati odgojno-obrazovni rad u svim odgojnim skupinama, surađuje s odgojiteljima, roditeljima, ravnateljicom, članovima stručnog tima, svim zaposlenicima i odgojno-obrazovnim čimbenicima u lokalnoj zajednici.
 
Kako pedagog unaprjeđuje rad vrtića:
 

  • prati ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada, predlaže i inicira promjene koje će doprinjeti djetetovoj dobrobiti i koje će unaprijediti odgojno-obrazovni proces. doprinosi oživotvorenju prava djeteta u vrtiću, predlaže oblike i načine obogaćivanja odgojno-obrazovnog procesa u cilju podizanja kvalitete djetetova boravka;
  • u suradnji s odgojiteljima predlaže i inicira uvođenje suvremenih metoda i oblika rada i potiče ih na kontinuirano stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje. Podrška je odgojiteljima u istraživanju i unaprjeđivanju vlastite odgojne obrazovne prakse.
  • ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih problema.  Pruža stručnu podršku obitelji, predlaže i inicira te  sudjeluje u provedbi raznovrsnih oblika suradnje i komunikacije s roditeljima na razini ustanove.
  • u suradnji s ravnateljicom i članovima stučnog tima doprinosi izgrađivanju kurikuluma vrtića i utvrđivanju kriterija kvalitete, pridonosi razvoju timskoga rada u dječjem vrtiću i javno predstavlja odgojno-obrazovni rad vrtića.

Kako pedagog može pomoći roditelju:
 
Ukoliko u području odgoja i obrazovanja svog djeteta osjećate nedoumice ili ste zabrinuti za funkcioniranje djeteta, slobodno se obratite. U razgovoru će Vam biti pružena podrška i prijedozi vezani uz osnaživanje roditeljskih kompetencija.
 
Kako ostvariti kontakt:
Tjednom dinamikom sam na svakom objektu vrtića i možete nam se obratiti i dogovoriti razgovor. Isto tako se uvijek možete javiti e-mailom ili telefonom (ukoliko nismo dostupni, svakako ostavite poruku i povratno ćemo Vam se javiti).
telefon: 01/3700-732
e-mail: pedagog@sumskajagoda.hr
 
Srdačno Vas pozdravljamo,
 
Sanda Barić i 
Martina Fištrek 


Ispiši stranicu