Kutić logopedinje

Poštovani roditelji i draga djeco!

Dobro došli u logopedski kutić.

Zovem se Marina Mužek i po zanimanju sam logoped. Logoped je stručnjak koji radi na prevenciji, dijagnostici i terapiji poremećaja ja komunikacije, jezika, glasa i govora.
Logoped u vrtiću je stručni suradnik, član stručnog tima koji prati govorno-jezični razvoj djece od jaslica pa sve do polaska u školu. Logoped kontinuirano prati djecu tijekom cijele pedagoške godine provodeći opservaciju u skupinama te na taj način otkriva djecu s predispozicijama za određene komunikacijske ili govorno jezične teškoće te ih prema potrebi pravovremeno uključuje u logopedski tretman ili  upućuje na dodatnu obradu i logopedsku terapiju izvan vrtića. Posao logopeda je također i savjetodavan tako da pruža podršku, daje savjete i upute za poticanje govorno-jezičnog razvoja odgojiteljima i roditeljima.

 Svaki roditelj se pita kada potražiti pomoć logopeda. Savjet i pomoć logopeda potražite ako:
  • kasni izgovor prve riječi sa značenjem
  • dijete ne ostvaruje kontakt očima
  • dijete ne razumije jednostavne naloge nakon 18. mjeseci života
  • dijete ne reagira na zvukove iz okoline
  • se ne odaziva na vlastito ime
  • komunikaciju ne uspostavlja niti gestom (usmjeravanje prsta ka željenom predmetu)
  •  ako je govor agramatičan (rečenice se ne slažu u rodu broju i padežu)
  • nerazumljiv govor za širu socijalnu sredinu na uzrastu od 3 godine
  • do 5. godine nije savladao sve glasove hrvatskog jezika

 U ovom kutiću možete pronaći korisne i zanimljive članke o karakteristikama kako urednog tako i narušenog govorno jezičnog i komunikacijskog razvoja kao i upute za poticanje govorno jezičnog razvoja u kućnom okruženju. Posjetite portal logoped.hr logoped.hr
 
Ukoliko ste zabrinuti za govorno jezični razvoj svojeg djeteta slobodno mi se obratite na telefon 3700732 i na mail: logoped@sumskajagoda.hr


Ispiši stranicu