Kutić edukacijske rehabilitatorice

Moje ime je Antonia Hitrec, a u vrtiću sam stručna suradnica edukacijska rehabilitatorica.

Zvanje magistre edukacijske rehabilitacije stekla sam na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, smjer Edukacijska rehabilitacija, modul Inkluzivna edukacija i rehabilitacija. Imam kraće radno iskustvo kao odgojiteljica rehabilitatorica u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju u jednom drugom zagrebačkom vrtiću te mnogo iskustva s djecom s teškoćama u razvoju i drugim razvojnim specifičnostima kroz praksu i volonterski rad u brojnim redovnim i posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva.
Završila sam tečaj Hrvatskog znakovnog jezika.

U padajućem izborniku s lijeve strane možete pronaći sadržaje koje sam pripremila za vas.

Što radi stručna suradnica edukacijska rehabilitatorica u vrtiću?
Edukacijska rehabilitatorica radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece neposrednim radom s djecom u skupini i individualnom radu. Utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama u razvoju i o njima informiraju odgojitelje, ostale suradnike i roditelje. Stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića i pruža podršku odgojiteljima u planiranju aktivnosti, u neposrednom radu i proširivanju stručnih znanja. U suradnji s odgojiteljima, stručnim timom i roditeljima utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuju u svome radu. Prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu. (prema Državnom pedagoškom standardu)

Edukacijska rehabilitatorica unaprjeđuje proces inkluzije kroz neposredni rad s djecom, podršku i savjetovanje roditelja, suradnju s odgojiteljicama i članicama stručnog tima. Kroz edukacijsko rehabilitacijski rad potiče razvoj motoričkih, perceptivnih, spoznajnih, komunikacijskih, emocionalnih i socijalnih vještina. Edukacijska rehabilitatorica redovito obilazi skupine na svim objektima vrtića i prati funkcioniranje djece u skupini. Kada je potrebno, potiče djecu u određenim područjima razvoja.
Ponekad izgleda da se „samo“ igramo s djetetom, no edukacijski rehabilitator zna da iza svakog dodavanja loptom stoji ostvarivanje interakcija s djetetom i procjena motoričkog razvoja, aktivnosti s umetaljkama prilike su za procjenu  vizualno motoričke koordinacije, a kuhanje drvenim kockicama ima za svrhu procjenu simboličke igre.
Uloga edukacijske rehabilitatorice u vrtiću je i upoznavanje roditelja s vrstom i stupnjem teškoće kod djeteta, te pružanje podrške u prihvaćanju i razumijevanju djetetove teškoće. Također, daje smjernice za postupanje i poticanje razvoja djeteta u obiteljskom okruženju. Suradnja s roditeljima neophodna je jer kroz zajednički rad, iskrenu komunikaciju i stalnu suradnju, napredak djeteta neće izostati.
 
KADA SE JAVITI EDUKACIJSKOJ REHABILITATORICI?
  • Ako je Vaše dijete rođeno s nekom vrstom neurorizika (niska porođajna težina, prerani porođaj, komplikacije pri porođaju i sl.)
  • Ako primijetite razvojno kašnjenje u razvoju svog djeteta
  • Ako se dijete ne odaziva na ime ili ne ostvaruje kontakt očima
  • Ako primijetite da dijete ne pokazuje interes za vršnjake i osobe u okolini, te ima neobičan način igre (igra se samo dijelom igračke- npr. vrti kotačić na autiću)
  • Ako primjećujete stereotipije (ponavljajuće nefunkcionalne motoričke radnje-najčešće rukama)
  • Ako je dijete preosjetljivo ili premalo osjetljivo na podražaje (vizualne-vid, auditivne-sluh, taktilne-dodir, olfaktorne-miris i gustativne-okus)
  • Ako primjećujete da dijete teže održava koncentraciju, ima kraću pažnju
Dragi roditelji, ukoliko imate nekakvih sumnji, dilema, pitanja  ili ste zabrinuti za razvoj ili ponašanje Vašeg djeteta možete mi se s povjerenjem obratiti  na rehabilitator@sumskajagoda.hr
Ispiši stranicu