Poticanje predčitalačkih vještina


Poštovani roditelji!
Pripremila sam vam neke aktivnosti koje možete provoditi kod kuće sa svojom djecom, vezane za poticanje predčitalačkih vještina koje su temelj na koje se nadograđuju čitanje i pisanje,a njihov razvoj se odvija prije polaska u školu. 

Aktivnosti za razvoj fonološke svjesnosti
 • kroz igru možete poticati izdvajanje glasa u riječima: pokaži nešto što počinje glasom S ili nešto što ima glas S na kraju, dodirni nešto na meni što počinje glasom S ili završava glasom S itd.
 • slučajno odaberite neku sličicu iz slikovnice ili časopisa, dijete u određenom vremenu mora nabrajati što više riječi koje započinju zadanim glasom
 • napunite kutiju s izrezanim slovima, dijete izvlači slovo i nabraja što više riječi koje započinju tim glasom ili završavaju tim glasom
 • oblikovanje taktilne abecede od raznih materijala ( slova izrađene od brusnog papira, kože, rebrastog kartona i sl.), dijete imenuje i opipava slovo ,te izgovara riječi koje počinju tim slovom
 • igrajte se sa slovima koje možete izraditi s djetetom od tijesta ili plastelina; kako od slova I može nastati slovo T i sl.
 • komentirajte zajedno s djetetom slova koja prepoznaje
 • neka dijete u tekstu zaokružuje ili oboji zadano veliko i malo slovo
 • izradite zajedno s djetetom glasovnu slikovnicu. Na svakom se papiru u gornjem kutu napiše slovo abecede, dijete izrezuje slike iz kataloga , te ih lijepi na listove odgovarajućeg početnog glasa odnosno slova. Tako možete proći sva slova abecede.


 • igra dan- noć kroz određivanje je li riječ kratka ili dugačka, ako je izgovorena riječ kratka dijete čučne, a ako je dugačka dijete ostaje stajati
 • zajedničko čitanje pjesmica u rimi, djetetovo dovršavanje stiha u rimi (nakon nekoliko čitanja), zajedničko osmišljavanje stihova koji se rimuju
 • igra dan-noć kroz određivanje je li se dvije riječi rimuju ili ne (balon- slon, guma-puma, mačka- praćka,nos-vagon, dječak-djevojčica i sl.), ako se rimuju dijete ostane stajati, a ako se ne rimuju dijete čučne
 • napunite vreću s raznim sličicama pr. memory; dijete mora imenovati što je na slici i smisliti riječ koja se rimuje s tom riječi.
 • stupajte ili plješćite s djetetom i pri tome rastavljajte riječi na slogove pr. koka, ko-za, me-do, ja-go-da, pli-vač, sla-nac, dje-di-ca itd.
 • spajajte glasove u riječ: Koju riječ čuješ kada kažem p-a-s, k-o-k-a, j-a-b-u-ka?
 • rastavljajte zajedno s djetetom riječi od tri glasa na glasove: Koja slova /glasove čuješ kad kažemo pas, nož, miš, šal, jež, koš, sir....?


 • rastavljanje riječi od četiri glasa na glasove (kiša, pile, medo, duda, žaba, riba i sl. )


 • rastavljajte riječi od šest glasova, bez suglasničkih skupina na glasove (jabuka, baloni, jagoda, cipela i sl.)


 • rastavljajte slog sa suglasničkom skupinom na glasove (svi, zlo, ška...)
 • rastavljajte riječi sa suglasničkom skupinom na glasove (vrata, skije, zmija..)


Aktivnosti za poticanje pripovijedanja
 • svakodnevno potičite djetetovo pripovijedanje
 • pročitajte priču, razgovarajte s djetetom o likovima, o radnji priče i osjećajima koji su prisutni kod likova u priči
 • koristite slikovnice potičući dijete da imenuje likove, označava mjesto i vrijeme radnje, navodi problem i rješenje, te da pripovijeda pravilnim redoslijedom uz pomoć slika zajedno s djetetom izradite priču na zadanu temu, dijete neka crta ,a vi ispod toga pišite tekst, može biti i u obliku stripa
 • razgovarajte s djetetom o zamišljenim i izmišljenim situacijama
 • potičite dijete da samostalno prepričava priču bratu ili sestri ili nekoj igrački
 • potičite dijete da vam prepričava neko svoje iskustvo ili doživljaj
 • budite dobar govorno- jezični model svome djetetu
stručni suradnik logoped Marina Mužek, prof

Ispiši stranicu