Koja dokumentacija je potrebna za upis u vrtić?

Zahtjev za upis treba biti popunjen i potpisan. Uz zahtjev potrebno je elektronički dostaviti (skenirano ili fotografiju) slijedeće:
  • RODNI LIST / IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH – potvrda o podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da dječj vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u Matici rođenih.
  • UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA – ili pisana privola roditelja da dječji vrtić može sam – putem nadležnog Gradskog ureda provjeriti podatke o prebivalištu djeteta
  • PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
  • DOKAZ O ČINJENICAMA BITNIM ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA

Prije potpisa ugovora roditelj je dužan vrtiću dostaviti:
  • POTVRDU LIJEČNIKA o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
  • PRESLIKU ZDRAVSTVENE KNJIŽICE
  • PRESLIKU KNJIŽICE CIJEPLJENJA
  • POSTOJEĆU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU ako ju dijete ima.

Nakon predanog zahtjeva za upis stručni suradnici (ukoliko to epidemiološke mjere dozvoljavaju) pozivaju roditelje sa djetetom na inicijalni razgovor kako bi bolje upoznali specifičnosti rasta i razvoja djeteta te organizirali rad sukladno djetetovim potrebama.


Ispiši stranicu