Kojim dokumentima dokazujemo pravo na ostvarivanje prednosti pri upisu?

 Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu:
 

  • za dijete oba zaposlena roditelja: elektronički zapis (e-radne knjižice) ili potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrda o rođenju djeteta
  • za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem: elektronički zapis (e radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za Mirovinsko osiguranje te presuda o razvodu braka ili neki drugi dokaz da jedan od roditelja ne živi u zajedničkom kućanstvu
  • za dijete roditelja invalida Domovinskog rada: Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
  • za dijete samohranog zaposlenog roditelja: elektronički zapis (e radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti (rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta)
  • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
  • za dijete roditelja koji prima doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za djecu
  • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta
  • za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
  • za dijete koje živi u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama: Preporuka Centra za socijalnu skrb


Ispiši stranicu