Na koji način se ostvaruje suradnja između obitelji i vrtića?

 
  • Prilikom dovođenja/odvođenja djeteta u/iz vrtića roditelji i odgojitelji svakodnevno izmjenjuju osnovne kratke informacije koje se odnose na djetetov boravak u vrtiću
  • Kroz kutić za roditelje (informativno edukativni pano koji se nalazi kraj ulaza u sobu svih soba dnevnih boravaka)
  • Individualni razgovori roditelja s odgojiteljima i/ili stručnim suradnicima/ravnateljem; unaprijed dogovoren susret vezan uz teme poput: razvojnog statusa djeteta, potreba i interesa djeteta,  odgojno-obrazovnog procesa, odgojnih postupaka, teškoća u razvoju, obiteljskih specifičnosti i sl. Tijekom pedagoške godine poželjno je održati najmanje jedan individualni razgovor roditelja s odgojiteljima kako bi roditelj bio informiran o razvojnom statusu i boravku djeteta u vrtiću. Individualni razgovor može biti iniciran od strane roditelja ili Vrtića (odgojitelja, stručnih suradnika, ravnatelja).
  • Roditeljski sastanci koji se održavaju nekoliko puta tijekom pedagoške godine. Najčešće teme roditeljskih sastanaka povezane su s planom i programom odgojno obrazovnog rada, aktualnim projektom u skupini, stručne teme iz područja pedagogije, psihologije, logopedije i zdravstva, te dogovori i razmjena informacija.
  • Druženje djece, roditelja i odgojitelja oblik suradnje koji se odnosi na zajednički susret povezan s određenom temom (obilježavanje blagdana, radionice, izrada različitih predmeta i sl).
  • Uključivanje roditelja u neposredni odgojno obrazovni proces – oblik rada u kojem roditelj prema interesu i u dogovoru s odgojiteljem direktno sudjeluje u  planiranju i provedbi odgojno-obrazovnog procesa. Dijete ovim oblikom suradnje jača svoje socijalne i emocionalne vještine.
  • Zajedničko sudjelovanje na izletima, priredbama, predstavama, proslavama.
  • Komunikacija putem različitih anketa i upitnika.
  • Različiti alternativni oblici komunikacije u dogovoru s odgojiteljima.
  • On line komunikacija (posebno u doba pandemije COVID 19)


Ispiši stranicu