Kakav djeca imaju ritam dana u vrtiću?

 
  • Dolazak djeteta u skupini (preporuka je da dijete u odgojnu skupinu dođe do 9 sati)
  • Doručak (nudi se od 8 do 9 sati. Nakon dolaska i obavljene higijene ruku djeci se nudi doručak, ukoliko dijete nema potrebu za doručkom vrijeme provodi u slobodnim aktivnostima)
  • Aktivnosti (spontane, slobodne, strukturirane)
  • Voćna užina
  • Boravak na zraku
  • Ručak
  • Dnevni odmor
  • Užina
  • Popodnevne aktivnosti
*Dnevni odmor djece organizira se prema djetetovim potrebama. Ukoliko dijete nema potrebu za snom kao dnevnim odmorom za njega su organizirane različite mirne igre i aktivnosti. U pravilu djeca u godini pred polazak u školu u vrtiću ne provode dnevni odmor u obliku sna.


Ispiši stranicu