Na koji način se organizira prehrana u dječjem vrtiću?

Prehrana djece u dječjem vrtiću planira se sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjem vrtiću.
Tijekom boravka u vrtiću djetetu su dostupna četiri obroka. Svi obroci se pripremaju u vrtiću. Tijekom cijelog dana za  svako dijete dostupna je tekućina (voda). U vrtiću se pripremaju i obroci za djecu s posebnim potrebama u prehrani. Jelovnici za djecu s posebnim potrebama u prehrani planiraju se u suradnji s roditeljima na osnovi medicinske dokumentacije. Svi obroci se pripremaju, distribuiraju i poslužuju prema principu HACCAP sustava sa sigurnu hranu. U vrtiću nije dozvoljeno konzumiranje hrane koja nije iz vrtićke kuhinje. Obroci se kvantitativno, kvalitativno  bakteriološki kontroliraju od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“.

Tjedni jelovnik dostupan je roditeljima na web stranici vrtića i na oglasnoj ploči svih objekata.Ispiši stranicu