Zašto je potrebno donijeti liječničku potvrdu (ispričnicu) nakon izostanka djeteta iz vrtića zbog bolesti?

Zdravstvena voditeljica vrtića prema podacima na liječničkoj potvrdi (šifra dijagnoze bolesti, broj dana izostanka) prati izostanke djece zbog zdravstvenih razloga, evidentira iste u zdravstveni karton djeteta, prati pobol djece u odgojnim skupinama te na kraju godine izrađuje godišnje izvješće o navedenom. Cilj praćenja izostanka djece zbog zdravstvenih razloga je kontrola epidemiološke situacije te poduzimanje pravovremenih mjera za zaštitu zdravlja djece u vrtiću te sprječavanje i suzbijanje širenja infektivnih bolesti u suradnji sa epidemiološkim zavodom.


Ispiši stranicu