Kako je organiziran kraći program predškole?

Kraći program predškole organizira se za djecu u godini pred polazak u školu koja ne pohađaju dječji vrtić. Trajanje programa je 250 sati, u periodu od 1.10. do 1.5.
Program je integriran u već postojeće odgojno obrazovne skupine. Program je besplatan.Ispiši stranicu