Kako je organiziran kraći program predškole?

Program je besplatan.

U ped-god. 2021./2022. kraći program predškole organizira se za djecu u godini pred polazak u školu koja ne pohađaju dječji vrtić. Trajanje programa je 250 sati, u periodu od 1.10. do 30.5.
Program se provodi u posebno formiranoj skupini kraćeg programa predškole na objektu Sv. Duh 58, utorkom, srijedom i četvrtkom od 8:30 do 11:00 sati. Ispiši stranicu