Cjelodnevni program pokret i ples kao temelj cjelovitog razvoja djeteta

U pedagoškoj godini 2021./2022. Dječji vrtić “Šumska jagoda” počinje sa programom “Pokret i ples kao temelj cjelovitog razvoja djeteta” koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program se provodi u odgojno-obrazovnoj skupini "Cicibani" u centralnom objektu vrtića Sveti Duh 75.

U ovom program planira se ciljano, kontinuirano, situacijski i svakodnevno djeci osiguravati poticajno okruženje za njihov cjeloviti razvoj s posebnim naglaskom na poticanje i izražavanje pokretom i plesom.

Pokret i ples su kao i glazba sastavni dio djetetovog  života, njegovo su prirodno sredstvo izražavanja i potiču razvoj kognitivnih, emocionalnih i kinestetičkih sposobnosti. Ples kao umjetnička forma ima svoju primjenu u odgojno – obrazovnom djelovanju te je kombiniranje plesa i pokreta moguće kontinuirano implementirati u svakodnevni odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi. Iz prethodno navedenog možemo zaključiti da sve što se ne može reći riječima može se izraziti glazbom, pokretom ili plesom. Dio plesnog stvaralaštva za djecu je i područje folklornog stvaralaštva koje je povezano s njegovanjem i razumijevanjem kulturne baštine i raznolikosti tradicijskih igara s pokretom i pjevanjem, osnovnih pokreta povezanih s pojedinim područjem Hrvatske.

Osnovni cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja djeteta uz osiguravanje materijalnog i socijalnog okruženja za situacijsko učenje putem pokreta i plesa te stvaranje osnove trajnog interesa i ljubavi za umjetničko područje plesa i folklorne baštine Hrvatske.

Neke od zadaća programa su:

·         osvještavanje važnosti kretanja i mogućnosti izražavanja i učenja putem pokreta

·         razvijanje dječjih sposobnosti na području glazbene i plesne umjetnosti

·         poticanje izražavanja pokretom, rukama, položajem tijela, gestama, mimikom lica, dodirom

·         razvoj mišljenja putem poticanja kreativnih traženja rješenja problema

·         upoznavanje s hrvatskom tradicijom i uvođenje u plesnu tradicijsku kulturu

 
 
 
 
·         razvoj sportskog duha, timskog rada, samopouzdanja i izgrađivanje osobnosti kao i općih tjelesnih sposobnosti...

Ispiši stranicu