Cjelodnevni glazbeno-folklorni program

U pedagoškoj godini 2021./2022. Dječji vrtić “Šumska jagoda” počinje sa programom “Cjelodnevni glazbeno-folklorni program” koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. One izvodi na Svetom Fuhu 58 u skupini Slavuji.

Dugi niz godina njegujemo glazbeni i folklorni izričaj djece. Vrtić je dosadašnjih godina provodio verificirane kraće programe: „Folklorno stvaralaštvo i tradicijska kultura“ i „Glazbeno-folklorna radionica i dječji zbor“ gdje su djeca iz različitih odgojnih skupina izvan redovitog programa dva puta tjedno imala mogućnosti poticanja i razvijanja glazbenog i folklornog izražavanja i stvaranja. Analizirajući dosadašnja iskustva u radu na ovom području i prateći potrebe djece i roditelja i prepoznali smo veliki interes za kreiranjem novog, cjelovitog programa u kojem bi djeca kontinuirano i situacijski u okviru 10-satnog redovitog programa razvijala svoje kompetencije osobito u području glazbenog i folklornog izražavanja i stvaranja.

Program će se odvijati u jednoj odgojnoj skupini pod vodstvom odgojiteljica, koje su dodatno educirane i imaju afinitete za glazbene i scenske oblike izražavanja.

Osnovni cilj programa je poticanje razvoja glazbenih sposobnosti djeteta te stvaranje osnove trajnog interesa i ljubavi za glazbu, folklornu baštinu Hrvatske te sklonosti pjevanju i muziciranju,  i želje za mogućim nastavkom glazbenog obrazovanja.
 
Neke od zadaća programa su:
 

  • razvoj i njegovanje senzibiliteta za  glazbu i različite glazbene elemente, osobito kroz igru i pokret
  • razvoj djetetove sigurnosti i samopouzdanja, te pozitivne slike o sebi i svojim osobitostima i postignućima sada i u budućnosti, kao i osjećaj pripadnosti zajednici koja ih okružuje (uključivanjem djece u projekte suradnje s lokalnom zajednicom)
  • razvoj suradničkog učenja i timskog rada u kreiranju i izvođenju glazbenih djela (dječjih mjuzikala, tradicijskih igara i folklornih napjeva, igara s pjevanjem, pjevanja uz sviranje i sl.)
  • poticanje dječjeg glazbenog i dramskog stvaralaštva stvaranjem i obradom glazbeno – scenskih djela (mjuzikala) rađenih prema klasicima dječje književnosti te time razvijanje  ljubavi prema literarnim djelima poznatih dječjih pisaca...


Ispiši stranicu