Foklorna igraonica

Od pedagoške godine 2021/2022. Dječji vrtić “Šumska jagoda” kreće sa provedbom novog programa verificiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji će se odvijati na objektu Bijenik 164  u poslijepodnevnim satima dva puta tjedno.

Dječje tradicijsko stvaralaštvo u Hrvatskoj je iznimno bogato, prožeto mnoštvom raznolikosti i predstavlja neprocjenjivo bogatstvo kulturne baštine. Prenoseći djeci to bogatstvo, uvodimo ih u svijet naše raznolike kulturne, vjerske i tradicionalne baštine što postupno postaje način života i djelovanja. Uvodeći dijete u svijet tradicije i folklora, djelujemo na očuvanje i izgradnju njegovog nacionalnog identiteta. Oživljavanjem i očuvanjem starih običaja, plesa i tradicije potičemo dijete da postane svjesno sebe, svoje kulture i identiteta te stvaramo osjećaj poštovanja prema tradicijskom nasljeđu.

Program polazi prvenstveno od dječjih prava i potreba te potiče cjelokupan razvoj djeteta što je u skladu s humanistički-razvojnom koncepcijom.

Osnovni cilj programa je razvijanje pozitivnog odnosa prema baštini, buđenje dječjeg interesa za običajima, te aktivno sudjelovanje djece, čime njegujemo ljubav prema kraju u kojem živimo, njegovoj prošlosti i tradicionalnim vrijednostima.

Neke od zadaća programa su:

  • razvijati i njegovati senzibilitet za tradicijsku kulturu, glazbu i različite glazbene elemente, osobito kroz igru i pokret
  • razvijati djetetovu sigurnost i samopouzdanje, te pozitivnu sliku o sebi i svojim osobitostima i postignućima sada i u budućnosti, kao i osjećaj pripadnosti zajednici koja ih okružuje (uključivanjem djece u projekte suradnje s lokalnom zajednicom)
  • kroz mnogobrojne tradicijske igre s pjevanjem, plesove, pjesme, brojalice i primjerene koreografije poticati i oplemenjivati dječju kreativnost...
Program će provoditi odgojiteljica koja se dugi niz godina bavi folklornom baštinom i tradicijskim stvaralaštvom za djecu (bila je voditelj folklorne dječje sekcije u HSPD Sljeme Šestine) i ima certifikat osposobljenosti za voditelja programa.
 
 


 

Ispiši stranicu