Projekt KUĆICA

Projekt Grada Zagreba "Korak u dječji vrtić - za dobrobit djeteta i razvoj potencijala - KUĆICA"

Dječji vrtić Šumska jagoda jedan je od 33 dječjeg vrtića na području Grada Zagreba koji su partneri na ovom projektu.

 

 
POVEZNICA: http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/sufinanciranje-troskova-ukljucivanja-djece-u-socioekonomski-nepovoljnoj-situaciji-u-predskolske-programe/

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/EUfondovi/OPULJP-2014-2020/UP032105%20sufin//Odluka%20o%20financiranju%20projekata%20iz%20Poziva%20UP.03.2.1.05.pdf

Ispiši stranicu