CAP PROGRAM

CAP program (čit. kap; akronim od Child Assault Prevention) je program primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe. CAP nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje. 
Originalni CAP program počeo se provoditi u SAD-u 1978. godine, a u Hrvatskoj se primjenjuje na inicijativu Udruge roditelja „Korak po korak“ od šk. god. 1999./2000. Opisan je kao „jedan od najobuhvatnijih i najinovativnijih programa prevencije u svijetu“. CAP program se kontinuirano prati i vrednuje se njegova učinkovitost te je redovito odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje od 2009. godine.
Svi CAP-ovi programi polaze od stava da napad predstavlja kršenje, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i da svi ljudi i njihova djeca imaju pravo biti sigurni, jaki i slobodni.
CAP program ima nekoliko varijanti koje su namijenjene djeci različite dobi i potreba. Sve one koriste troslojni pristup edukacije o prevenciji:
  • obučavanje osoblja vrtića
  • obučavanje roditelja
  • obučavanje djece.
Obučavanje odraslih prethodi  obučavanju djece. Osoblje vrtića i roditelje upoznaje se s prevencijskim i osnažujućim strategijama koje će djeca učiti na svojim radionicama i kako najučinkovitije te strategije podržati u vrtiću, kod kuće i u zajednici. 
Obučavanje djece provodi se kroz tri radionice od kojih svaka traje 40 minuta. Vode ih 3 posebno educirana CAP pomagača. Radionice za djecu bave se situacijama u kojima su povrijeđena dječja osobna prava i kroz vođenu grupnu raspravu, priče i igranje uloga, djeca uče strategije kojima će se zaštiti i ostati sigurni, jaki i slobodni. U svakoj radionici djeca se poučavaju sljedećim osnažujućim vještinama:
  • zalaganje za sebe
  • podrška vršnjaka
  • reći odrasloj osobi od povjerenja
U našem vrtiću provodimo CAP program već duži niz godina. Radionicama za djecu obuhvaćena su sva djeca školski obveznici. Dodatne informacije o CAP programu možete pronaći na stranicama Udruge roditelja „Korak po korak“: https://urkpk.org/programi/cap-program/opcenito-o-cap-u/
 

Ispiši stranicu