Opći akti vrtića

  • KUĆNI RED
Kućni red DV Šumska jagoda.pdf

  • STATUT 
Statut DV Šumska jagoda - pročišćeni tekst.pdf

STATUT DV Šumska jagoda-2013.pdf

  • ETIČKI KODEKS
Etički kodeks DV Šumska jagoda.pdf

  • PRAVILNIK O UPISU DJECE
Pravilnik o upisu u Dječji vrtić Šumska jagoda 17.05.2023..pdf


  • KOLEKTIVNI UGOVOR
II. dodatak KU za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba - travanj 2023.pdf

I. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba - ožujak 2023..pdf

Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba - prosinac 2022.pdf

XV. DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU - prosinac 2021..pdf

  • PRAVILNICI

pravilnik o jednostavnoj nabavi Dječjeg vrtića Šumska jagoda.pdf

Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu.pdf

Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda.pdf

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe.pdf

  • ODLUKE
Odluka o ostvarivanju i korištenju nenamjenski donacija i prihoda.pdf

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene primati pritužbe za dostojanstvo radnika.pdf

Odluka o načinu korištenja službenih automobila.pdf

Odluka imenovanje povjerljiva osoba.pdf

Izjava sukob interesa - veljača 2020.pdf

  • PROCEDURE
Procedura izdavanja naloga za službeni put i njihov obračun i isplata.pdf

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA ZA KOJE NIJE POTRENBO PROVODIRI POSTUPKE JAVNE NABAVE I NABAVE ROBA I USLUGA KOJE NISU OBUHVAĆENE PLANOM NABAVE.pdf

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Dječjem vrtiću Šumska jagoda.pdf

  • ZAŠTITA I PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.pdf

POLITIKA-PROCEDURA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA GU.docx

UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA.pdf

Ispiši stranicu