Cjelodnevni program Rana stimulacija osjetila - senzorna integracija kao temelj cjelovitog razvoja djeteta

 U pedagoškoj godini 2023./2024. Dječji vrtić “Šumska jagoda” počinje s provođenjem programa "Rana stimulacija osjetila - senzorna integracija kao temelj cjelovitog razvoja djeteta" koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cjelodnevni program "Rana stimulacija osjetila - senzorna integracija kao temelj cjelovitog razvoja djeteta" provodit će se kao posebni desetosatni program odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u centralnom objektu Sveti Duh 75 u jednoj odgojnoj skupini.
Program se provodi za djecu jaslične dobi od 1. do 3. godine života te se temelji na aktivnosti svakodnevne stimulacije svih osjetila. Opći ciljevi programa su izgrađivanje dobre senzoričke osnove za cjelovit i zdrav rast i razvoj: (socioemocionalni, spoznajni, govorno-jezični i motorički), u skladu s djetetovim razvojnim mogućnostima te osigurati kvalitetnu bazu za stjecanje temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje.
 
Opće zadaće programa su:
  • Poticati razvoj taktilnog, vizualnog, auditivnog, olfaktornog, gustativnog, vestibularnog i proprioceptivnog osjetilnog sustava kroz različite igre i aktivnosti 
  • Osvještavanje važnosti kretanja i mogućnosti izražavanja osjetilima
  • Utjecati na razvoj kognitivnih, komunikacijskih, afektivnih i motoričkih sposobnosti djeteta stimulacijom svih osjeta 
  • Prevenirati moguće poteškoće u razvoju djeteta na području razvoja obrade senzoričkih podražaja, govora, pažnje, mišljenja i ponašanja 
  • Poticati dječju potrebu za igrom kroz pokret i stimulaciju osjetila 
  • Stvoriti stimulativno okruženje u cilju poticanja cjelokupnog razvoja djece 
  • Poticanje jasnog izražavanja svojih potreba i osjećaja te stjecanje vještina aktivnog slušanja komunikacijeIspiši stranicu