Organizacija rada

U vrtić je upisano preko 560 djece, koja čine ukupno 27 odgojno-obrazovnih skupina. U centralnom objektu Sv. Duh 75 boravi 12 skupina, u područnom objektu Sv. Duh 58 se nalazi 5 skupina, na područnom objektu Mikulići 133 2 skupine te na područnim objektima Bijenik 164 i Dunjevac 15 po 4 odgojno-obrazovne skupine.
 
Broj jasličnih i vrtićnih skupina po objektima je prikazan u sljedećoj tablici.
 
Objekt Broj skupina jaslice Broj skupina vrtić Ukupno skupina
Sveti Duh 75 – centralni objekt 6 6 12
Sveti Duh 58 0 5 5
Mikulići 133 0 2 2
Bijenik 164 1 3 4
Dunjevac 15 2 2 4
Ukupno 9 18 27
 
Redoviti 10-satni program ostvaruje 27 odgojnih skupina, od kojih je njih 89jasličnih, a 18 vrtićnih.
 
Dječji vrtić Šumska jagoda provodi cjelodnevne posebna programa, verificirana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja:
 • Cjelodnevni 10-satni integrirani program ranog učenja engleskog jezika - jedna odgojno-obrazovna skupina na objektu Sv. Duh 75, jedna odgojno-obrazovna skupina na objektu Dunjevac;
 • Cjelodnevni program Pokret i ples kao temelj cjelovitog razvoja djeteta - jedna odgojno-obrazovna skupina na objektu Sv. Duh 75;
 • Cjelodnevni glazbeno-folklorni program - jedna odgojno-obrazovna skupina na objektu Sv. Duh 58.
 • Cjelodnevni program Rana stimulacija osjetila - senzorna integracija kao temelj cjelovitog razvoja djeteta -  jedna odgojno-obrazovna skupina na objektu Sv. Duh 75
Na objektu Bijenik se provodi kraći program foklorne igraonice.

Zaposleni su:
 • ravnateljica
 • stručni suradnici vrtića
 • odgojitelji i medicinske sestre
 • glavna kuharica i pomoćne kuharice
 • spremačice
 • domari
 • ekonom
 • zaposlenice u praoni
 • djelatnici računovodstva.

Ispiši stranicu