Organizacija rada

U vrtić je upisano 557 djece, koja čine ukupno 26 odgojnih skupina. U centralnom objektu Sv. Duh 75 boravi 11 skupina, u područnom objektu Sv. Duh 58 se nalazi 5 skupina, na područnom objektu Mikulići 133 dvije skupine te na područnim objektima Bijenik 164 i Dunjevac 15 po 4 odgojne skupine.
 
Broj jasličnih i vrtićnih skupina po objektima je prikazan u sljedećoj tablici.
 
Objekt Broj skupina jaslice Broj skupina vrtić Ukupno skupina
Sveti Duh 75 – centralni objekt 4 7 11
Sveti Duh 58 1 4 5
Mikulići 133 0 2 2
Bijenik 164 1 3 4
Dunjevac 15 1 3 4
Ukupno 7 19 26
 
Redoviti 10-satni program ostvaruje 26 odgojnih skupina, od kojih je njih 7 jasličnih, a 19 vrtićnih.
 
DV Šumska jagoda provodi cjelodnevni 10-satni integrirani program ranog učenja engleskog jezika, verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program se provodi u jednoj odgojnoj skupini u objektu Sveti Duh 75 te ga polazi 16-ero djece, kao i u jednoj skupini u objektu Dunjevac 15 te je tamo upisano 24-ero djece.

Zaposleni su:
  • ravnateljica
  • stručni suradnici vrtića
  • odgojitelji i medicinske sestre
  • glavna kuharica i pomoćne kuharice
  • spremačice
  • domari
  • ekonom
  • zaposlenice u praoni
  • djelatnici računovodstva.

Ispiši stranicu