Prehrana i zdravlje

Bitna zadaća našeg vrtića je osiguravanje njege i skrbi za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece. Stoga svaki dan djeci osiguravamo nutritivno bogati jelovnik, uzimajući u obzir potrebe i potencijalna ograničenja u prehrani kod svakog djeteta. Aktualni jelovnik svakog tjedna možete pronaći u ovoj sekciji.

U svim objektima djeci je omogućen siguran boravak na zraku u dvorištu vrtića. Kad god to vremenske mogućnosti omogućavaju, djeca borave što veći period dana na svježem zraku. Time potičemo motorički razvoj, istraživačke vještine i cjelokupni zdrav razvoj dječjeg organizma.

Kvalitetom zdravlja u našem vrtiću se bavi naša zdravstvena voditeljica, čije sugestije, tekstove i ostale materijale možete pronaći u njenom kutiću.


Ispiši stranicu