Dokumenti

ZAKONI I OPĆI AKTI:

Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11, 16/12, 98/19)
 


Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/2014 i 15/2014)
 


Ispiši stranicu